Diamantuddannelse – unge

Uddannelsen som kursusleder i Diamantforløbet er for dig som professionel, der i din daglige praksis arbejder med unge, der er udfordret af eller udfordre andre med deres vrede. Du vil på uddannelsen få mulighed for at tilegne dig en række teoretisk funderede praktiske værktøjer til at håndtere unge med vrede og andre udadrettede reaktionsformer. Konkret vil du som kursusleder i Diamantforløbet få redskaber til:

  • At styrke en kriminalitetsforebyggende indsats
  • At udvikle konfliktnedtrappende metoder i samarbejde med de unge
  • At hjælpe de unge med  at blive klogere på deres vrede; dens funktion, dens effekt, dens væsen og dens kompetence.
  • At udvikle nye håndteringsstrategier sammen med de unge, så  konsekvenserne af deres vrede bliver mindre
  • At få nye professionelle forståelser og handlemuligheder

Uddannelsen sætter dig i stand til at lede  forebyggende vredeshåndteringsforløb for grupper af 5 – 7 unge. Forløbet består af en individuel samtale med hver af de unge og derefter et forløb på 8 gruppemoduler.  De unge kan være i aldersgruppen 13 – 25 år – dog afholdes forløbene for enten unge under 18 år eller over 18 år. Forløbene afholdes som enten pigeforløb eller drengeforløb.

På selve uddannelsen introduceres du for teoretiske perspektiver og alle de øvelser, som Diamantforløbet bygger på. Ved tilmelding får du tilsendt en manual, hvor den grundlæggende teori er foldet ud og beskrevet, ligesom hver øvelse er detaljeret beskrevet, så du selv kan gennemføre den.

Foruden manualen får du på uddannelsen udleveret en materialekasse, der indeholder alle de materialer, der skal bruges under afviklingen af et Diamantforløb. Materialekassen indeholder blandt andet billedkort på vrede, snekugler og bolde. Du får også adgang til en Dropboxmappe, hvor du finder lydfiler, filmsekvenser, kopiark og diverse andre standarder.

Uddannelsen afsluttes med et diplom og er direkte implementérbar i din egen daglige praksis.

Uddannelsen består af en teoretisk og metodisk indføring, interviewøvelser, konkret gennemgang af øvelser, fælles refleksioner, demonstrationer og træning.

Uddannelsen kan også bruges, hvis du blot ønsker inspiration og værktøjer til dit daglige arbejde med unge.

Tilmelding kan ske her

Evaluering af forløb