Ungeforløb

Vi tilbyder i særlige tilfælde at afvikle Diamantforløb for grupper af unge, hvis rekvirenten selv har en gruppe klar.

Ligeledes har vi løbende individuelle forløb i vredeshåndtering, hvor fx en familien, socialforvaltning, et behandlingssted eller et bosted køber et forløb til en ung.

Kontakt os telefonisk for nærmere information – mobil: 29370045