Supervision

Supervision og erfagrupper

  • Supervision af andre professionelle individuelt eller i gruppe.

Vi superviserer med udgangspunkt i vores teoretiske arbejdsgrundlag og ud fra almene forståelser. Vi tilbyder både almen supervision og temasupervisioner, fx om håndtering af udadrettede borgere/elever

  • Erfagrupper for uddannede kursusledere i Diamantfoløbene