Camilla Obel

Jeg er uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium i 2004.
Jeg har stor erfaring med elevgrupper, der balancerer på randen af eksklusion, elever som ofte har mange negative skoleerfaringer, og elever som har vanskelige liv. Jeg har beskæftiget mig indgående med specialundervisning, både fagligt, didaktisk og pædagogisk. Jeg har erhvervet særlige kompetencer bla. med den svære samtale med børn/unge/forældre og særligt tilrettelagt undervisning for socialt og fagligt udsatte børn/unge.

Jeg har tidligere arbejdet knap 8 år som skoleleder. Jeg har på mange niveauer været involveret i forhold vedr. børn og unge, hvis trivsel, udvikling og læring er truet. Jeg har stor erfaring med og kendskab til kommunale processer og tværfagligt samarbejde.

Mit udgangspunkt er der ikke findes problembørn, kun børn i problemer. Jeg skiller således altid problem fra barn! Selv om børn til tider har en lidt uforståelig adfærd, er det mit udgangspunkt, at den altid giver mening set i lyset af barnets livsbetingelser – og at der stort set altid ligger en god intention bag handlingen. Nogle gange kræver det bare, at vi som professionelle er nysgerrig, undersøgende og kigger rigtig godt efter!

FullSizeRender