Hvad siger deltagerne?

Der foretages evaluering efter hvert uddannelsesforløb for professionelle i Diamantforløbet.  Evalueringen nedenfor er foretaget på baggrund af de allerede afholdte uddannelsesforløb. Deltagerne repræsenterer et bredt udsnit af professionelle fra mange forskellige typer institutioner, og de har en stor erfaring med at arbejde med unge.

Udbytte af uddannelsesforløbet

Der har generelt været meget høj overordnet tilfredshed med kurset. Således har 82% af deltagerne givet kurset 10 på en tilfredshedsskala fra 1-10, hvor 10 svarer til mest tilfreds. De resterende vurderer kurset til 8 og 9. 100% kunne finde på at anbefale kurset til andre professionelle.

Nye perspektiver og ny viden i forhold til at arbejde med vrede

Selvom deltagerne generelt har stor erfaring med at arbejde med unge, så svarer 95%, at kurset i høj grad har givet dem nye perspektiver i forhold til at arbejde med vrede unge. I forlængelse heraf svarer alle deltagerne, at kurset enten i høj grad (68%) eller i nogen grad (32%) har bidraget til deres faglige udvikling. 64% bekræfter, at de i høj grad har fået ny viden om  vrede og 36% siger, at de i nogen grad har fået ny viden om vrede. Nedenstående uddrag af kommentarer fra evalueringerne underbygger, hvordan uddannelsen har været relevant for deltagerne:

 ”Kurset har været yderst relevant i forhold til arbejdet med vrede blandt børn og unge. Det har sat mange tanker igang i forhold til mit daglige arbejde.”

”Jeg ser det som et helt konkret værktøj til hverdagen”

Nye konkrete værktøjer i forhold til at arbejde med vrede 

Generelt føler alle deltagerne i høj grad (77 %) eller i nogen grad (23%) at kurset har givet dem konkrete værktøjer, som de kan anvende i deres arbejdsliv. I forhold til erhvervelsen af konkrete værktøjer har deltagerne sagt:

De fleste af kursets øvelser og delelementer kan bruges med det samme.”

 ”Jeg vil kunne bruge mange af fokusøvelserne i mit daglige arbejde som lærer og KT-vejleder”

Til de fremtidige deltagere

Deltagerne på vores uddannelsesforløb har til sidst i evalueringen mulighed for at skrive, hvad de har lyst til at sige til fremtidige uddannelsesdeltagere:

”Der er plads til at øve sig – du behøver ikke gøre noget perfekt – der er plads til skøn stemning!!”

 ”Bare afsted:-) super relevant, dygtige kursusledere og en fed fornemmelse af, at ha’ fået nye “værktøjer” ved kursets afslutning”

 ”Glæd jer! I får rigtig meget ud af det. Værktøjer, viden som også kan bruges i andre sammenhænge end når man er kursusleder.”

 ”Deltag!”