Baggrund og udvikling

Billede1

Baggrunden for Diamantforløbet

I efteråret 2011 henvender Nicolai sig til sin lærer på skolen. Han fortæller, at han er rigtig bekymret over sit temperament, som nogen gange bliver ukontrollérbart for ham. Han har allerede oplevet flere gange, at  det han gør, når temperamentet tager over, giver uhensigtsmæssige og utilsigtede konsekvenser – både for ham og andre. Han fortæller, han er bange for at ende som sin far. Farens liv har været præget af ukontrollérbar aggressionsudøvelse og han har været ind og ud af fængsler. Nicolai selv har allerede gået på adskillige skoler og oplevet, han kunne være vanskelig at håndtere for voksne. Nicolai spørger sin lærer, om hun ved, hvor og hvordan han kan få hjælp til sit problem. Det fører til en undersøgelse af, hvilke muligheder der findes i forhold til at få hjælp til at ’styre sit temperament’ eller håndtere sin vrede og aggression.

Det viser sig hurtigt at være svært at finde sådan en hjælp.

Vores undersøgelse tyder på, at der ikke er nogen kommuner i landet, der arbejder med en systematisk indsats i forhold til de vrede unge. Det er bemærkelsesværdigt, fordi netop børn og unge, der reagerer udad (med vrede og aggressivt definerede handlinger), ofte giver anledning til store udfordringer i de kommunale systemer, herunder ikke mindst i skoler. De vrede, vilde, aggressive og udadrettede reaktioner er generelt vanskelige at håndtere for os professionelle i de forskellige systemer. Det er ofte et område, hvor vi kan føle afmagt og efterlyser redskaber.

Konkret efterlod det os, dér i 2011, i  en situation, hvor vi på den ene side måtte konstatere, at vi ikke kunne finde noget at tilbyde Nicolai og på den anden side måtte konstatere, at Nicolai og mange andre unge faktisk kunne have stor gavn af at lære at håndtere deres vrede bedre.

Det blev startskuddet for udviklingen af Diamantforløbet.

Udviklingen af Diamantforløbene

Det første Diamantforløb blev udviklet, afprøvet og gennemført med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd. På baggrund af erfaringerne udviklede vi vores materialer yderligere i samarbejde med de unge.

Konceptet bredte sig hurtigt – mange var interesserede i at implementere det i de sammenhænge, de arbejdede og vi udviklede derfor en uddannelse for andre professionelle, så de kunne varetage Diamantforløbet i deres arbejde med unge.

Flere af de professionelle, vi mødte på vores uddannelser tilkendegav, at mange vrede unge med fordel kunne være blevet hjulpet dengang de var vrede børn. De efterspurgte værktøjer til arbejdet med yngre børn. Det blev startskuddet til udviklingen af Minidiamanten, som også er udviklet i samarbejde med dem, det handler om, nemlig børn fra indskolingen.

Siden fulgte udviklingen af en uddannelsesforløb for professionelle i Minidiamanten og derpå Mellemdiamanten. Fra skoleåret 2016/2017 tilbyder vi uddannelser for professionelle i alle tre forløb.

Fra august 2016 igangsættes et forskningsprojekt i samarbejde med KU, AU og Trygfonden med henblik på at evidensbasere Minidiamanten.

Sideløbende har vi gennem hele processen udviklet vores teoretiske fundament. Vores udgangspunkt er almen udviklingspsykologi, nyere neuropsykologi, traumeteori og systemisk teori. Vi har suppleret bl.a. med elementer fra EFT (Emotion Focused Therapy). Metodisk trækker vi på mange inspirationer, bl.a. mindfulness, mentalisering og narrative teknikker, fx eksternalisering. Det har været et afgørende kriterium, at den teori vi arbejder med, umiddelbart afspejler sig i de forståelser, vi møder blandt børn og unge.

Med afsæt i vores teoretiske fundament og vores omfattende erfaringer fra arbejdet med børn og unge har vi undervejs udviklet en række andre produkter. Således kan vi i dag tilbyde foredrag, undervisning, workshops og oplæg om samtaler med børn, den svære samtale, samarbejde mellem forældre og professionelle, børneperspektiver mm.

Vores arbejde er beskrevet og dokumenteret i forskellige medier: TV-programmer, aviser og fagblade. Vi har også selv skrevet om vores arbejde i artikler, kronikker og bøgerne ‘Vredeshåndtering i indskolingen og børnehaven – forstå og håndtér følelserne i fællesskab’, samt ‘Vredeshåndtering for unge. Forstå og håndter følelserne i fællesskab’.

Eksempel på billedkort fra materialekassen
Eksempel på billedkort fra materialekassen