Andre tilbud

Foedrag, workshops og oplæg for professionelle

Vi tilbyder foredrag og oplæg til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner om:

 • Vredeshåndtering for børn, unge og voksne
 • Inklusion – om at skabe børnefællesskaber for og med alle børn
 • Samarbejde blandt professionelle om børn og unge i vanskeligheder
 • Samarbejde mellem professionelle og forældre
 • Relationsarbejdet – hvad gør det ved os? Når det professionelle arbejde berører os
 • Traumer i arbejdslivet – børn, unge og voksne
 • Den svære samtale
 • Børnesamtaler
 • Børneperspektiver
 • Børn og følelser
 • Om at forstå det uforståelige barn

Alle tilbud baserer sig på vores teoretiske arbejdsgrundlag, der involverer systemiske, narrative, traumeteoretiske og emotionsfokuseret terapeutiske perspektiver, foruden almen udviklings-, neuro- og social-psykologi.

Alle tilbud veksler mellem praktiske eksempler, refleksionsprocesser, teoretiske oplæg og konkrete redskaber.

Vi tilstræber at vores tilbud så vidt muligt er tilpasset jeres konkrete ønsker og behov. Vi aftaler derfor ofte nærmere omkring form og indhold forud for vores besøg.

Fællesskabsinterventioner

Vi tilbyder interventioner i klasser og grupper, der er præget af utryghed og/eller børn, der udfordrer fællesskabet. Interventionerne forudsætter professionelle

 • som er indstillede på at arbejde med børns individuelle problemstillinger i fællesskabet
 • og som også er indstillede på selv at ændre tilgange i praksis

En fællesskabsintervention består almindeligvis af 1 observation i klassen/gruppen, 1 forsamtale med klassens team/gruppens professionelle, 3 gange intervention med klassen/gruppen og opfølgende samtale med og supervision af klassens team.

Mange klasser har sparet mange henvisninger til PPR ad den vej!

Foredrag, workshops og oplæg for forældre

 • Om at forstå det uforståelige barn
 • Børn og følelser
 • Forældres betydning for inklusion

Supervision og erfagrupper

 • Supervision af andre professionelle individuelt eller i gruppe.

Vi superviserer med udgangspunkt i vores teoretiske arbejdsgrundlag og ud fra almene forståelser. Vi tilbyder både almen supervision og temasupervisioner, fx om håndtering af udadrettede borgere/elever

 • Erfagrupper for uddannede kursusledere i Diamantfoløbene

 

 

Ring hvis I gerne vil vide mere – også om vores priser!