Fællesskabsinterventioner

Fællesskabsinterventioner

Vi tilbyder interventioner i klasser og grupper, der er præget af utryghed og/eller børn, der udfordrer fællesskabet. Interventionerne forudsætter professionelle

  • som er indstillede på at arbejde med børns individuelle problemstillinger i fællesskabet
  • og som også er indstillede på selv at ændre tilgange i praksis

En fællesskabsintervention består almindeligvis af 1 observation i klassen/gruppen, 1 forsamtale med klassens team/gruppens professionelle, 3 gange intervention med klassen/gruppen og opfølgende samtale med og supervision af klassens team.

Mange klasser har sparet mange henvisninger til PPR ad den vej!