Minidiamant – indskoling

Uddannelse for professionelle i Minidiamanten

Uddannelsen som kursusleder i Minidiamanten er for dig som professionel, der ønsker at understøtte inklusionen og tilegne dig en række teoretisk funderede praktiske værktøjer til at håndtere børn med vrede og andre udadrettede reaktionsformer. Konkret vil du som kursusleder i Minidiamanten få redskaber til:

  • At styrke børne- og klassefællesskaber
  • At styrke de professionelle håndteringsstragier til at fremme inklusion
  • At hjælpe børn til på den ene side at udvikle udvidede og righoldige forståelser af sig selv og deres klassekammerater og
  • På den anden side at lære at håndtere svære og udadrettede følelser mere hensigtsmæssigt. Fx når vreden bliver problematisk.

Uddannelsen sætter dig i stand til at lede et undervisningsforløb på 8 moduler for skoleklasser i indskolingen, grupper af de ældste børn i børnehaven eller andre grupper af børn i alderen 5-9 år.

På selve uddannelsen introduceres du for teoretiske perspektiver og alle de øvelser, som Minidiamanten bygger på. Ved tilmelding får du tilsendt en manual, hvor den grundlæggende teori er foldet ud og beskrevet, ligesom hver øvelse er detaljeret beskrevet, så du selv kan gennemføre den.

Foruden manualen får du på uddannelsen udleveret en materialekasse, der indeholder alle de materialer, der skal bruges under afviklingen af et Minidiamantforløb. Materialekassen indeholder blandt andet billedkort på vrede, en babushkadukke, tankelæserbriller mv. Du får også adgang til en Dropboxmappe, hvor du finder lydfiler, bog, kopiark, breve til forældre mv.

Uddannelsen afsluttes med et diplom og er direkte implementérbar i din egen daglige praksis.

Uddannelsen består af en teoretisk indføring, interviewøvelser, konkret gennemgang af øvelser og lege, fælles refleksioner, demonstrationer og træning.

Uddannelsen kan også bruges, hvis du blot ønsker inspiration og værktøjer til dit daglige arbejde med børn.

Tilmelding sker her

Evaluering sker her