Foredrag/oplæg/workshops

Foredrag, workshops og oplæg for professionelle

Vi tilbyder foredrag og oplæg til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner om:

 • Vredeshåndtering for børn, unge og voksne
 • Inklusion – om at skabe børnefællesskaber for og med alle børn
 • Samarbejde blandt professionelle om børn og unge i vanskeligheder
 • Samarbejde mellem professionelle og forældre
 • Relationsarbejdet – hvad gør det ved os? Når det professionelle arbejde berører os
 • Traumer i arbejdslivet – børn, unge og voksne
 • Den svære samtale
 • Børnesamtaler
 • Børneperspektiver
 • Børn og følelser
 • Om at forstå det uforståelige barn

Alle tilbud baserer sig på vores teoretiske arbejdsgrundlag, der involverer systemiske, narrative, traumeteoretiske og emotionsfokuseret terapeutiske perspektiver, foruden almen udviklings-, neuro- og social-psykologi.

Alle tilbud veksler mellem praktiske eksempler, refleksionsprocesser, teoretiske oplæg og konkrete redskaber.

Vi tilstræber at vores tilbud så vidt muligt er tilpasset jeres konkrete ønsker og behov. Vi aftaler derfor ofte nærmere omkring form og indhold forud for vores besøg.

 

Foredrag, workshops og oplæg for forældre

 • Om at forstå det uforståelige barn
 • Børn og følelser
 • Forældres betydning for inklusion