Produkter

Manualbaserede undervisningsforløb i vredeshåndtering for børn og unge

 • Diamantforløbet for ungegrupper (13-25 år)
 • Mellemdiamanten til klasser og grupper på mellemtrinnet (9-14 år)
 • Minidiamanten til klasser og grupper i daginstitutioner og indskoling (5-9 år)

Undervisningsforløbene er alle udformet på en måde, der gør dem direkte implementérbare i diverse professionelle kontekster.

De er særligt  målrettet børn og unge der er udfordrede af deres vrede – og som udfordrer andre med den. Men de har også et mere alment sigte, nemlig at

 • styrke børn og unges indbyrdes forståelse og håndtering af hinanden
 • Styrke deres fortrolighed i forhold til deres egne følelser og reaktioner

Vi bygger på en almen forståelse, hvor enhver udvikling og forandring er socialt betinget. Individuelle forandringer sker altid i fællesskaber; i relation til andre mennesker, i konkrete kontekster og på baggrund af den historie, et konkret barn eller en konkret ung har med sig.

Vi arbejder derfor rigtig meget med fællesskabet og med børn og unges generelle forståelser og håndteringer af sig selv og andre. Vreden forstås tilsvarende som almen; som er følelse, der er meningsfuld, hvis blot vi ved nok, men også som en følelse, der kan vise sig på måder, som afstedkommer problemer for den vrede selv og hans omgivelser. Det kan man gøre noget ved!

Alle kan deltage i Diamantforløbet for unge, Mellemdiamanten og Minidiamanten. 

Vi skelner ikke mellem baggrund, hudfarve, diagnoser, faglige vanskeligheder mv. Tværtimod er vi optagede af at undgå kategoriserende tilgange.

Vi uddanner professionelle fra mange forskellige sammenhænge til kursusledere i vores 3 Diamantforløb.

Professionelle værktøjer til arbejdet med børn, unge og fællesskaber

Vi har udviklet og samlet en lang række øvelser, lege og metoder til brug i det daglige arbejde med børn og unge – både hver for sig og i grupper/klasser. Nogle af dem indgår i vores bog ‘Vredeshåndtering i indskolingen og børnehaven. Forstå og håndtér følelserne i fællesskab’.

Vi tilbyder oplæg og foredrag for professionelle, hvor vi præsenterer nogle af disse arbejdsformer – til direkte brug i hverdagens arbejdsliv.

Foredrag om samtaler, kommunikation og perspektiver

Afledt af vores praktiske arbejde og vores teoretiske ståsted har vi udviklet en række foredrag og workshops, der overordnet alle handler om at begå sig i en kompleks verden, hvor mange perspektiver er på spil. Konkret tilbyder vi foredrag og workshops om:

 • Forståelse af børneperspektiver: Hvordan ser børns verden og logikker (helt anderledes) ud!
 • Samtaler med børn – også de svære
 • Inklusion – om at skabe fællesskaber for og med alle børn
 • Forældres betydning for inklusion (for forældre)
 • Børnefællesskaber – hvordan man etablerer, styrker og bevarer gode børnefællesskaber
 • De vrede børn og unge
 • Samarbejdet mellem forældre og professionelle
 • Vredeshåndtering i indskolingen og børnehaven (med udgangspunkt i vores bog)